શરૂઆત

કેવું છે આ આકર્ષણ,
અને ક્યાંથી ઉભરાય છે આ વિચાર,
આજે જોયા તમને પહેલીવાર
અને સંતાઈ એક આશા પલક ને પેલે પાર !

આશા પણ કરે આજ કમાલ ,
અજાણી આંખડીઓમાં શોધે ઓળખાણ,
લાગણીઓનાં તીર અને નજર બની છે ઢાલ
અનોખી મુશ્કાન સાથે બાંધી અમે પરિચય ની જાળ !

મુશ્કાન પણ કરે આજ કમાલ ,
વાતોમાં રમે અને હૃદય મારે લટાર
અંતર ભેદે એમની અદાઓની તલવાર
ખળભળે ત્યારે અમારા મનડાંનું રડાર !

પછી શુ કહું આ મનડાંની વાત
છોડી એણે શરમ અને આપ્યો સંકોચને આરામ,
કરી પ્રીતની રજુઆત અને હા માં મેળવ્યો જવાબ,
અને થઈ “યાર” આમ પ્રેમમાં પાંગરવાની શરૂઆત !

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.