શ્લોક ૩: પુણ્ય શ્લોકી વિભૂતિ

पुण्यश्लोको नलो राजा पुण्यश्लोको युधिष्ठिरः ।
पुण्यश्लोकी च वैदेही पुण्यश्लोको जनार्दनः ॥

નિષધદેશનો અધિપતિ નળ રાજા, ધર્મરાજ યુધિષ્ઠિર , વિદેહરાજ (જેમનું શરીર સંસારમાં રહેતું પરંતુ મન પરમાત્મામાં વાસ કરતું) જનક અને ભગવાન જનાર્દન (વિષ્ણુ ) , પુણ્યનું રૂપ છે

This means that these are 4 people who are meritorious to remember King Nala, Yudhisthira, Videh (King Janak) and Lord Janardan.

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.