ચોપાઈ : સુતીક્ષ્ણ મુની

अस अभिमान जाइ जनि भोरे।
मैं सेवक रघुपति पति मोरे।

આ ચોપાઈ શ્રી રામચંદ્ર માનસના અરણ્ય કાંડમાં  આલેખાઈ છે.   અગત્સ્ય ઋષિના શિષ્ય સુતીક્ષ્ણ મુનીએ  ભગવાન પાસે માંગેલા વરદાનની આ કડી છે.
અગત્સ્ય ઋષીએ સુતીક્ષ્ણ મુનીને આશીર્વાદ આપ્યા હતા કે તેમને ભગવાન તેમને દર્શન આપશે. તેઓ શ્રીરામના અનન્ય ભક્ત હતા.

જયારે ભગવાન શ્રી રામ તેમના આશ્રમે આવ્યા , તેમને દર્શન આપી અને તેમની સેવા સ્વીકારી. તેમની ભક્તિથી ખુશ થઇ ભગવાને તેમેને વરદાન માંગવા કહ્યું.
ત્યારે  સુતીક્ષ્ણ મુનીએ ઉપરની ચોપાઈમાં વર્ણવ્યા મુજબ માંગ્યું જેનો અર્થ છે:

“હે ભગવાન જે એક વસ્તુ મને હંમેશ માટે જોઈએ છે તે આ કે મને એવું અભિમાન આપો કે હું તમારો ભક્ત છું એ વાત હું કયારે ના ભૂલું”

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.