જરૂર કાંઈક વાત હશે

મલકે છે આ મન,
તો જરૂર કાંઈક વાત હશે,
નથી કહેતાં લોકો પાગલ,
તો કોના આ વિચાર હશે !

ચમકે છે આ નજર ,
તો જરૂર અદ્દભુત સહવાસ હશે,
નથી સમજતાં સંબંધોનાં સરવાળા,
તો કોને મળવાનાં આ પ્રયાસ હશે !

ધબકે છે આ હૃદય,
તો જરૂર કોકનું આકર્ષણ હશે,
નથી માનતાં લાગણીનાં બંધનમાં,
તો કોનું એ ગુરુત્વાકર્ષણ હશે !

ગમે છે આ સમણું , “યાર” ,
તો જરૂર એમની યાદો હશે,
મળે એ પરોઢિયે ઉર પાસે
તો જાણ્યું ઉજાગરાની કાંઈક રાતો હશે !

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.