કોઈ નઝમ – મરીઝ , બેફામ

સફળતા જિંદગીની હસ્તરેખામાં નથી હોતી
ચણાયેલી ઈમારત એના નકશામાં નથી હોતી

ગઝલમાં એજ કારણથી હું મૌલિક છું
બેફામ પીડા મારા દુ:ખોની કોઈ બીજામાં નથી હોતી

-“બેફામ

નકલ દુનિયામાં પાંગરતી નથી હોતી.
સમંદરનાં નકશામાં પણ કયાંય ભરતી નથી હોતી.

શ્રદ્ધાનો વિષય હોય તો પુરાવાની જરૂર નથી
કુરાનોમાં પણ કયાંય પૈગમ્બરોની  સહી નથી.

– ‘મરીઝ

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.