કોઈ નઝમ ૭

उम्र की राह पर इन्सान बदल जाते है |

वकत की आंधीमे जहाँ बदल जाते है |

कसूर हमने नहीं किया रोटी की कसम,

भूख की दुनियामे परवर्दिगार बदल जाते है |

જીવનના (એક ઉંમર વિતતા) રસ્તા ઉપર માણસો બદલાઈ જાય છે
સરકતા સમયમાં દુનિયા બદલાઈ જાય છે
અમારી કોઈ ભૂલ નથી , મોઢામાં જતા આ કોળીયાની સોગંદ ,
ભૂખની દુનિયામાં ભગવાન બદલાઈ જાય છે.

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.