દેવી સ્તુતિ : સરસ્વતી

या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावॄता ,

या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना |

या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभॄतिभिर्देवै: सदा वन्दिता ,

सा मां पातु सरस्वती भगवती नि:शेषजाड्यापहा ||

જે દેવી સફેદ ચમેલી, ચંદ્રમાં તથા મોતીના હાર જેવા વસ્ત્રોમાં , હાથમાં વીણા લઇ, સફેદ કમળ પર બેસે છે અને જેને બ્રહ્મા , વિષ્ણુ અને મહેશ પૂજે છે. હે દેવી ! સરસ્વતી ! અમારી સમગ્ર માનસિક જડ્તાઓનો   નાશ કર , અમારી રક્ષા કર.

 

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.