ચોપાઈ : તુલસીદાસ ૪

चतुराई चूल्हे पड़ी, पूर पड़यो आचार।

तुलसी हरि के भजन बिन चारों वर्ण चमार।|

અર્થ છે: તમારી ચતુરાઈ કોઈ કામની નથી અને તમારી સભ્યતાની કોઈ કીંમત નથી

જો ભગવાનનું ભજન ના કરો તો તુલસીદાસ કહે છે કે તમે કોઈ પણ વર્ણના (બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રીય , વૈશ્ય) ભલે હોય પણ છેવટે તો એક ક્ષુદ્ર છો.

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.