છેલ્લે તો આપણે બે જ હોઈશું – મૃગાંક શાહ

છેલ્લે તો આપણે બે જ હોઈશું
ભલે ઝગડીએ , ક્રોધ કરીએ ,
એક બીજા પર તૂટી પડીએ,
છેલ્લે તો આપણે  બે જ હોઈશું

જે કહેવું હોય એ કહી લે ,
જે કરવું હોય એ કરી લે,
એકબીજાનાં  ચોકઠાં શોધવા,
છેલ્લે તો આપણે બે જ હોઈશું

હું રીસાઇશ તો તું મને મનાવજે
તું રીસાઇશ તો હું મને મનાવીશ
એકબીજાને લાડ લડાવવા,
છેલ્લે તો આપણે બે જ હોઈશું

આંખો જયારે ઝાંખી થશે ,
યાદ શક્તિ પણ પાંખી થશે,
ત્યારે એક બીજાને શોધવા ,
છેલ્લે તો આપણે બે જ હોઈશું

ઘુંટણ જ્યારે દુ:ખતા થશે ,
કેડ પણ વળવી મુશ્કેલ થશે,
ત્યારે એકબીજાનાં પગના નખ કાપવા ,
છેલ્લે તો આપણે બે જ હોઈશું

મારાં રીપોર્ટસ તદ્દન નોર્મલ છે .
હું એકદમ ઓલ રાઈટ છું,
એમ કહી એકબીજાને છેતરવા ,
છેલ્લે તો આપણે બે જ હોઈશું

સાથ જયારે છુટી  જશે ,
વિદાયની ઘડી  આવી જશે ,
ત્યારે , એક બીજાને માફ કરવાં ,
છેલ્લે તો આપણે બે જ હોઈશું

— કવિ શ્રી મૃગાંક શાહ

2 comments so far

  1. અમીષા શાહ on

    આ કવિતા કવિ શ્રી મૃગાંક શાહ જે વડોદરા માં રહે છે એમની છે.

    Liked by 1 person


તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.