શાસ્ત્રવિધાન : સત્ય (૧)

મહર્ષિ વિશ્વામિત્ર રાજા હરિશ્ચંદ્રને બોધ આપતા કહે છે:

सत्येनार्कः प्रतपति सत्ये तिष्ठति मेदिनी |
सत्यं चोत्कं परो धर्मः स्वर्ग:  सत्ये  प्रतिष्ठितः  || ४१

—  માર્કંડેય પુરાણ, ૮મો અધ્યાય

સત્ય વડે સૂર્ય તપે છે. સત્યથી પૃથ્વી ટકી રહે છે.
સત્ય બોલવું સૌથી મોટો ધર્મ છે. સત્ય વડે જ સ્વર્ગ પ્રતિષ્ઠિત છે .

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.