આવા છે આ દુનિયાનાં અજીબ લોકો …..

આવા છે આ દુનિયાનાં અજીબ લોકો …..

પૈસા પાછળ નાહક મુકે છે દોટો ,
એક શોધતાં હજાર મળશે, નથી એમનો કોઈ તોટો .

મળશે બધું અપાર છતાં પણ હંમેશા રોતો ને રોતો ,
પોતાનાં જ લોકો આપે છે એક બીજાને ધોકો .

અભિમાન કરે છે સંપત્તિ, સમૃદ્ધિનો નોખો ,
અરે વિનાશ માટે કાફી છે એક પવનનો ઝોકો .

પોતાની શ્રેષ્ઠતા પુરવાર કરવાનો,
નહિ ચુકે એક પણ મોકો .

આવા છે આ દુનિયાનાં અજીબ લોકો …..

– “મિનેષ”

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.