શાસ્ત્રવિધાન – અતિથી

स्वदेशे परदेशे वा अतिर्थि नोपवासयेत्।

— મહાભારત , શાંતિ પર્વ, ૧૯૧ અધ્યાય

અર્થાત: સ્વદેશ હોય કે પરદેશ , ઘરે આવેલા અતિથીને ભૂખ્યા કયારે જેવા ના દેવાય

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.