શ્લોક : પ્રાતઃસ્મરણ ૫

ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानु: शशी भूमिसुतो बुधश्च।

गुरुश्च शुक्र: शनिराहुकेतव: कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्।

બ્રહ્મા , વિષ્ણુ , શિવ, સૂર્ય, ચંદ્ર , મંગલ, બુધ, બૃહસ્પતિ , શુક્ર , શની, રાહુ, અને કેતુ , આ સહુ મારી સવારને મંગલકારી કરે.

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.