શાસ્ત્રવિધાન : કોને નામથી બોલાવાય

त्वंकारं नामधेयं च ज्येष्ठानां परिवर्जयेत्।
अवराणां समानानामुभयं नैव दुष्यति।।

— મહાભારત , શાંતિ પર્વ, ૧૯૧ અધ્યાય

અર્થાત: પોતાના વડીલને નામથી અથવા “તુંકાર”થી નાં બોલાવાય . પોતાનાથી નાની ઉંમરનાં અથવા સમવયસ્કને નામથી બોલવામાં કોઈ દોષ નથી .

1 comment so far

 1. Saralhindi on

  Very Good!

  આઓ મિલકર સંકલ્પ કરે,
  જન-જન તક ગુજનાગરી લિપિ પહુચાએંગે,
  સીખ, બોલ, લિખ કર કે,
  ગુજરાતી કા માન બઢાએંગે.
  ઔર ભાષા કી સરલતા દિખાયેંગે .
  બોલો હિન્દી લેકિન લિખો સર્વ શ્રેષ્ટ નુક્તા/શિરોરેખા મુક્ત ગુજનાગરી લિપિમેં !

  Like


તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.