શાસ્ત્રવિધાન : પુણ્ય કર્મોનું ફળ (૨)

रूपमैश्वर्यमारोग्यमहिंसाफलमश्नुते।
फलमूलाशिनो राज्यं स्वर्गः पर्णाशिनां भवेत्।।

— મહાભારત – અનુશાસન પર્વ , અધ્યાય ૧૦

ભીષ્મ મહારાજ યુધિષ્ઠિરને પુણ્ય કર્મોનું ફળ જણાવતાં કહે છે :

અર્થાત : અહિંસા ધર્મનું આચરણ કરવાથી રૂપ , ઐશ્વર્ય અને આરોગ્ય પ્રાપ્ત થાય છે . ફળ અને મૂળ ખાઈને નિર્વાહ કરવાથી રાજ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે અને માત્ર પાંદડાં ખાઈને જીવન ગાળવાથી સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થાય છે .

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.