શ્લોક: શ્રીકૃષ્ણ સ્તુતિ ૪

कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने |

प्रणत क्लेश नाशाय गोविन्दाय नमो नमः ||

અર્થાત: ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને વંદન કરું છું જે વાસુદેવ અને દેવકીના પુત્ર છે , એ હરિ ,અજ્ઞાનનો અંધકાર દૂર કરનાર, સાક્ષાત પરમાત્મા છે. જે ભક્તોના દરેક ક્લેશનો નાશ કરે છે તે ભગવાન ગોવિંદને હું વારંવાર નમું છું.

ॐ क्लीं कृष्णाय नमः ||

મારા દરેક પીડાનો નાશ કરનાર કૃષ્ણ તમને મારા વંદન છે

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.