શાસ્ત્રવિધાન: અષ્ટવક્રા અને વન્દ્યુ વચ્ચેનો શાસ્ત્રાર્થ (૭)

 

અષ્ટવક્રા અને રાજા જનકની રાજસભામાં ગુપ્ત રીતે રહેતો વરુણનો પુત્ર વન્ધુ વચ્ચેનાં શાસ્ત્રાર્થનો આ સાતમો શ્લોક છે . ( છઠ્ઠો શ્લોક )

વન્દ્યુ સાતમાં શ્લોકમાં કહે છે

सप्त ग्राम्याः पशवः सप्त वन्याः
सप्त च्छन्दांसि क्रतुमेकं वहन्ति।
सप्तर्षयः सप्त चाप्यर्हणानि
सप्तन्त्री प्रथिता चैव वीणा ।।

અર્થાત : ગ્રામ્ય પશુઓ સાત છે . (ગાય, બળદ, કુતરા, ભેંશ, બકરાં, ઘેંટાં , ગધેડા ). વન્ય પશુની સંખ્યા સાત છે . તે જ પ્રમાણે વન્ય પ્રાણીની સંખ્યા સાત છે . (હાથી , હરણ ,વાંદરા, ઘોડા, સસલાં , પાડા, ખિસકોલી) . યજ્ઞને પૂર્ણ કરવાવાળા સાત છંદ છે. (ગાયત્રી, ઉષ્ણિક, અનુષ્ટુપ, બૃહતી, પંક્તિ, ત્રિષ્ટુપ અને જગતી – જે વેદની ઋચાઓ તરીકે ઓળખાય છે) . ઋષિ પણ સાત છે . ( દરેક મન્વંતરમાં અલગ અલગ સપ્તર્ષિ હોય છે . જેમ કે આ વૈવસ્વત મન્વંતરના સાત ઋષિ કશ્યપ, અત્રિ, વસિષ્ઠ, વિશ્વામિત્ર, ગૌતમ, જમદગ્નિ અને ભરદ્વાજ) . માન આપવાની સાત રીત છે . ( સ્વાગત, આસન, નમન , પૂજા, પાદ્ય, દંડવત્ , પ્રદક્ષિણા ) . વીણામાં તંતુ પણ સાત છે .

શાસ્ત્રવિધાન: અષ્ટવક્રા અને વન્દ્યુ વચ્ચેનો શાસ્ત્રાર્થ (૮)

2 comments so far

  1. […] અષ્ટવક્રા અને રાજા જનકની રાજસભામાં ગુપ્ત રીતે રહેતો વરુણનો પુત્ર વન્દ્યુ વચ્ચેનાં શાસ્ત્રાર્થનો આ આઠમો શ્લોક છે . ( સાતમો શ્લોક ) […]

    Like


તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.