તો શું કરવું..

ગળું તરસે તો પાણી પીવાય ,

દિલ તરસે તો શું કરવું ?

 

ઘર સળગે તો વીમો લેવાય ,

સપના સળગે તો શું કરવું ?

 

આભ વરસે તો છત્રી લેવાય ,

આંખો વરસે તો શું કરવું ?

 

સિંહ ગરજે તો ભાગી જવાય ,

અહંકાર ગરજે તો શું કરવું ?

 

શરીર ભડકે તો રોકી લેવાય ,

મન ભડકે તો શું કરવું ?

 

કાંટો ખટકે તો કાઢી લેવાય ,

કોઈ વાત ખટકે તો શું કરવું ?

 

માણસ મલકે તો ખુશી થાય ,

મૌત મલકે તો શું કરવું ?

 

પીડા છલકે તો ગોળી લેવાય ,

વેદના છલકે તો શું કરવું ?

 

અજગર જકડે તો છૂટી જવાય ,

લત જકડે તો શું કરવું ?

 

પોલીસ પકડે તો જામીન થાય ,

જીદ પકડે તો શું કરવું…!!!

2 comments so far

 1. rekha patel (Vinodini) on

  Waah sundar rachna.

  Like

  • yaarji on

   પરંતુ આ રચના મારી નથી , મારા એક મિત્રે મને મોકલાવી હતી જે મેં અહી પ્રસ્તુત કરી છે

   Like


તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.