કોઈ નઝમ – ગમતું હોય તે

ગમતું હોય તે મળતું નથી,
મળે છે તે ગમતું નથી…
ગજબ છે ઝીંદગી ની રમતો,
આવે જયારે ૩ એક્કા ત્યારે
સામે કોઈ રમતું નથી. —

પુછીશ જગત આખા ને તોય ખબર નહી મળે,
ખોદીશ પહાડ આખા ને તોય કબર નહી મળે.
મારા પ્રેમ ની મિઠાસ ને દરિયા મા વહાવુ છુ,
ગાળીશ દરિયા આખા ને તોય ગળપણ નહી મળે.

વ્યસન છોડી દો ,
         તો કસરત જ છે .
કોઈને નડો નહી તો
       સમાજ સેવા જ છે .
પાપ ના કરો તો ,
         પુણ્ય જ છે .
જેના લીધા છે એને ,
પાછા આપીદો તો દાન જ છે .

કેટલુ સરળ છે ઈશ્વર ‘ને’ માનવું.
પરંતુ,
કેટલુ કઠણ છે ઈશ્વર ‘નુ’ માનવું …

1 comment so far

  1. GURJAR JITENDRA on

    VERY NICE IMPORTANT IN THIS SENTENCE

    Like


તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.