જાણવા જેવું : પુરુષોની શોભા વધારતાં આઠ ગુણ

 

अष्टौ गुणाः पुरुषं दीपयन्ति
प्रज्ञा च कौल्यं च दमः श्रुतं च |
पराक्रमश्चाबहु भाषिता च
दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च ।। ४५ ।।

— મહાભારત , ઉદ્યોગ પર્વ , ૩૫ મો અધ્યાય ( વિદુર નીતિ )

અર્થાત : આઠ ગુણ જે પુરુષોની શોભા વધારે છે: બુદ્ધિ , કુલીનતા (ખાનદાની), દમ (સંયમ) , પરાક્રમ , શાસ્ત્રજ્ઞાન , યથાશક્તિ દાન , ઓછું બોલવું અને કૃતજ્ઞતા

 

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.