આજનો સુવિચાર – દંપતી

કુદરત “સમાનતા” કોઈ પણ દંપતીમાં મુકતી નથી. બધી રીતે સમાન એવું યુગલ તો ભગવાન શંકર અને દેવી ઉમાનું પણ નથી અને એવું યુગલ કોઈ દિવસ આ પૃથ્વી પર આવવાનું નથી. સમાનતા તો સર્જાવવાની હોય છે, નહીતર પ્રેમની કસોટી ક્યાંથી શક્ય બને ? જે મહાન હોય તે બીજાની લઘુતા પોતાનામાં સમાવી દે – એ રીતે જ જીવનસંસાર ચાલે.

— ધૂમકેતુ

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.