મનપસંદ કવિતા – મૈત્રીભાવનું પવિત્ર ઝરણું (અજ્ઞાત)

મૈત્રીભાવનું પવિત્ર ઝરણું,

મુજ હૈયામાં વહ્યા કરે,

શુભ થાઓ આ સકળ વિશ્વનું,

એવી ભાવના નિત્ય રહે… મૈત્રીભાવનું

ગુણથી ભરેલા ગુણીજન દેખી,

હૈયું મારું નૃત્ય કરે,

એ સંતોના ચરણ-કમળમાં,

મુજ જીવનનું અધર્ય રહે… મૈત્રીભાવનું

દીન દુ:ખી ને ધર્મ-વિહોણા,

દેખી દિલમાં દર્દ રહે,

કરુણાભીની આંખોમાંથી,

અશ્રુનો શુભ સ્ત્રોત વહે… મૈત્રીભાવનું

માર્ગ ભૂલેલા જીવન પથિકને,

માર્ગ ચીંધવા ઊભો રહું,

કરે ઉપેક્ષા એ મારગની,

તોયે સમતા ચીત ધરું… મૈત્રીભાવનું

ચંદ્રભાનુની ધર્મ ભાવના,

હૈયે સૌ માનવ લાવે,

વેર-ઝેરના પાપ તજીને,

મંગળ ગીતો સૌ ગાવે… મૈત્રીભાવનું

 

— અજ્ઞાત જૈન મુનિ

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.