શ્રી હનુમાન સ્તુતિ – ૨

શ્રીઋક્ષ (જાંબવત)જી નીચેનાં શ્લોકમાં કહે છે:

 

बुद्धिर्बलं यशो धैर्यं निर्भयत्वमरोगता ।
अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणाद्भवेत्    ॥ १५॥

 

– વાનર ગીતા

અર્થાત : શ્રી રામ ભક્ત હનુમાનજીનું સ્મરણ કરવાથી બુદ્ધિ , ધૈર્ય , નિર્ભયતા, આરોગ્ય , વિવેક અને વાક્પટુતા  પ્રાપ્ત થાય છે

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.