ચોપાઈ – પદ : ૮

तूलसी वृक्ष ना जानिए,

गाय ना जानिए ढोर।।

माता-पिता मनुष्य ना जानिए,

ये तीनों नन्द किशोर।।

 

અર્થાત : તુલસીને કયારે વૃક્ષ ના જાણવું , ગાયને ક્યારે પશુ ના સમજવું , માતા પિતાને ક્યારે મનુષ્ય ગણવા (દેવ માનવા) – કારણકે આ ત્રણે ભગવાનનું સ્વરૂપ છે.

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.