શાસ્ત્રવિધાન : ભોજન કરવાના નિયમ (૩)

सायं प्रातर्मनुष्याणामशनं देवनिर्मितम्।
नान्तरा भोजनं दृष्टमुपवासविधिर्हि सः।।

– મહાભારત , અનુશાસન પર્વ , અધ્યાય ૨૬૮

 

અર્થાત – મનુષ્યે સવારે અને સાંજે ભોજન કરવાનું વિધાન દેવતાઓએ નક્કી કર્યું છે. વચ્ચે ભોજન કરવાની વિધિ નથી. આ નિયમનું પાલન કરવાથી ઉપવાસનું ફળ મળે છે.

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.