જાણવા જેવું : સૌથી શ્રેષ્ઠ

પિતામહ ભીષ્મ  મહારાજ  યુધિષ્ઠિરને બોધ આપતાં કહે છે :

तीर्थानां गुरवस्तीर्थं शुचीनां हृदयं शुचि।
दर्शनानां परं ज्ञानं सन्तोषः परमं सुखम्।।

– મહાભારત , અનુશાસન પર્વ , અધ્યાય ૨૬૮

અર્થાત : તીર્થોમાં ગુરૂ (શિક્ષક) સૌથી શ્રેષ્ઠ તીર્થ છે. પવિત્ર વસ્તુઓમાં હૃદય અત્યંત પવિત્ર છે , જ્ઞાનમાં પરમાત્માનું જ્ઞાન શ્રેષ્ઠ છે અને સંતોષ પરમ સુખ છે

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.