કોઈ નઝમ ૫૭

રોજ એક તાજા ગુલાબ ની જેમ

મારામાં  હૃદયમાં જો ખીલે તું …

સુગંધની મારે ક્યાં જરૂર છે

મારા શ્વાસ બની ને  મેહકે તું …

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.