જાણવા જેવું – ધર્મનાં વ્યવસાયી

પિતામહ ભીષ્મ મહારાજ યુધિષ્ઠિરને બોધ આપતાં કહે છે :

धर्मवाणिजका ह्येते ये धर्ममुपभुञ्जते।।

– મહાભારત , અનુશાસન પર્વ , અધ્યાય ૨૬૮

અર્થાત : જે ધર્મને ઉપભોગનું સાધન બનાવે છે – ધર્મનાં નામે જીવિકા ચલાવે છે , એ સહુ ધર્મનાં વ્યવસાયી છે.

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.