શિવ સ્તુતી ૬

याम्ये सदंगे नगरेतिऽरम्ये विभूषितांगम् विविधैश्च भोगैः।
सद्भक्तिमुक्तिप्रदमीशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये।। ૬।।
અર્થાત : જે ભગવાન શંકર દક્ષિણ દિશામાં અત્યંત રમણીય સદંગ નામના નગરમાં અનેક પ્રકારનાં ભોગો તથા આભૂષણોથી વિભૂષિત છે , જે એકમાત્ર સુંદર પરાભક્તિ તથા મુક્તિ પ્રદાન કરે છે – એવા અદ્વિતીય શ્રી નાગનાથ નામ શિવના શરણમાં હું જાઉં છું

 

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.