શિવ સ્તુતી ૮

सह्याद्रिशीर्षे विमले वसन्तं गोदावरितीरपवित्रदेशे |

यद्धर्शनात्पातकमाशु नाशं प्रयाति तं त्र्यम्बकमीशमीडे || ८||

 

અર્થાત : ભગવાન શંકર જે ગોદાવરી નદીનાં પવિત્ર સ્થિત સ્વચ્છ સહ્યાદ્રી પર્વતનાં શિખર પાર નિવાસ કરે છે જેના દર્શનથી શીઘ્ર સર્વ પાપ નષ્ટ પામે છે. એ ત્રયંબકર ભગવાનની સ્તુતિ છું

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.