કોઈ નઝમ – ૬૫

રૂપથી અંજાયો નથી,

સ્નેહ થી ભીંજાયો છું…

તું ક્હે પીછો છોડ,

કેમ કહું પડછાયો છું.

1 comment so far

  1. harinapandya on

    વાહ!

    Like


તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.