શિવ સ્તુતી ૧૩

संसारसृष्टिघटनापरिवर्तनाय रक्ष: पिशाचगणसिद्धसमाकुलाय ।

सिद्धोरगग्रहगणेन्द्रनिषेविताय शार्दूलचर्मवसनाय नम: शिवाय ॥

અર્થાત:
જે સંસારમાં થવાવાળી સર્વ ઘટનાઓને પરિવર્તન કરવામાં સક્ષમ છે , જે રાક્ષસ, પિશાચથી માંડીને સિદ્ધ ગણો દ્વારા ઘેરાયેલાં રહે છે, જે સિદ્ધ , સર્પ, ગ્રહ મંડળ અને ઈંદ્રાદિ દેવ ગણથી સદા સેવિત રહે છે , જે વ્યાઘ્રચર્મ ધારણ કરેલ છે એવા શિવજીનેઅમારા નમસ્કાર છે

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.