તુલસી ચોપાઈ – પદ

तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक|

साहस सुकृति सुसत्यव्रत, राम भरोसे एक||

 

અર્થાત –

ગોસ્વામીજી તુલસીદાસજી કહે છે કોઈ પણ વિપત્તિ આવી પડે ત્યારે આ સાત ગુણો તમને બચાવશે : આપણું જ્ઞાન અને શિક્ષા , આપણી વિનમ્રતા, આપણી બુદ્ધિ , આપની અંદરનું સાહસ , આપના સારા કર્મ , આપની સત્ય બોલવાની આદત અને ઈશ્વરમાં શ્રદ્ધા

 

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.