કોઈ નઝમ ૭૩

કાગળ ભીના સપના જાણે સૂકી ડાળે મોંર,

વસંત માં પાનખર ભળે ત્યારે ટહુકે મારો મોર.

હું બાર માસ નું ચોમાસું , તું ટહુકે એક જ વાર,

જો તું હો ભીંજાવા તૈયાર, હું વરસુ અનરાધાર…!!

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.