શ્લોક : શ્રીકૃષ્ણ સ્તુતિ ૧૧

મહાભારતમાં અર્જુન પોતાનાં મોટા ભાઈ યુધિષ્ઠિરને નારદજીએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનાં ગુણનું વર્ણન કરતાં જે કહ્યું છે તે જણાવતાં કહે છે:

 

अनन्ततेजा गोविन्दः शत्रुपूगेषु निर्व्यथः।
पुरुषः सनातनमयो यतः कृष्णस्ततो जयः ।।

 

– મહાભારત ,  ભીષ્મ પર્વ , ૬ અધ્યાય

અર્થાત : ભગવાન ગોવિંદનું તેજ અનંત છે અને તે સાક્ષાત સનાતન પુરુષ છે , આથી જ્યા શ્રી કૃષ્ણ રહે છે , તે પક્ષનો વિજય છે.

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: