Archive for the ‘ચોપાઈ – પદ’ Category

ચોપાઈ – પદ: રહીમ પદ – ૨

राम न जाते हरिन संग‚ सीय न रावन साथ
जो ‘रहीम’ भावी कतहुं‚ होत आपने हाथ।

અર્થાત : રહીમ કહે છે કે જે થવાનું છે તેને કોઈ ટાળી નથી શકતું , નહીં તો રામજી ક્યાંથી સોનાના હરણ પાછળ ભાગે અને રાવણ ક્યાંથી સીતાનું હરણ કરે