Archive for the ‘જાણવા જેવું’ Category

જાણવા જેવું – વિવાહ ૨ (શ્રેષ્ઠ અને મધ્યમ મહિના )

माघफाल्गुनवैशाखज्येष्टमासाः शुभप्रदाः ।।
मध्यमा कार्तिको मार्गशीर्षो वै निंदिताः परे ।। ५६-४१६ ।

– નારદ પુરાણ , પૂર્વાર્ધ – ૫૬ અધ્યાય

અર્થાત : માઘ, ફાગણ , વૈશાખ અને જેઠ , આ ચાર વિવાહ માટે શ્રેષ્ઠ મહિના છે. અને કારતક અને માગષર બે મધ્યમ મહિના છે. અન્ય સર્વ મહિના નિંદિત છે