Archive for the ‘અજ્ઞાત’ Tag

મનપસંદ કવિતા – લાગણીઓના નામે કૈં ખુચતું રહ્યું (અજ્ઞાત)

લીલેરૂં પાન ડાળેથી તુટતું રહ્યું ,
હંમેશા કંઈ ને કંઈ છુટતું રહ્યું . .

જોયા અગણિત સંબંધો દુનિયામાં ,
દરેક સંબંધમાં કંઈક ખુટતું રહ્યું . .

શોધતું રહ્યું મન ખુલ્લું આસમાન ,
પંખી પાંજરામાં આમતેમ ઉડતું રહ્યું . .

ઉપાડયા અઢળક ફૂલ છોડ બગીચામાં ,
આવી ભ્રમર ફૂલોનો રસ ચુસતું રહ્યું . .

જ્યાં જોયું ત્યાં મળ્યા સ્વાર્થના ઢગલા ,
લાગણીઓના નામે કૈં ખુચતું રહ્યું . . .

— અજ્ઞાત