Archive for the ‘ચોષ્ય’ Tag

જાણવા જેવું – અન્નના પ્રકાર

અન્નના ચાર પ્રકાર છે : ભક્ષ્ય,  ભોજ્ય,  લેહ્ય,  ચોષ્ય

ભક્ષ્ય – દાંતથી  ખાવાને યોગ્ય

ભોજ્ય – જીભથી જમાય તે

લેહ્ય  – ચાટવા યોગ્ય પદાર્થ

ચોષ્ય – ચૂસીને ખાવાનો ખોરાક