Archive for the ‘દીપ-જ્યોતિ’ Tag

શ્લોક : દીપ-જ્યોતિशुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा |
शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते ||

અર્થાત: આ દીપ-જ્યોતિને હું પ્રણામ કરું છું જે જીવન માંગલિક અને કલ્યાણકારી બનાવે છે , સ્વાસ્થ , ધન અને સમૃદ્ધિ લાવે છે, તથા શત્રુ બુદ્ધિનો વિનાશ કરે છે.