Archive for the ‘દુહા’ Tag

દુહા ૭

હે ,

જે વાતુ કરે કપટ ,

    ને કરે વ્યવહાર લપટ,

એ જન તો ભારે અગન સમા,

    આઘેથી પણ આપે સજા.

અર્થાત: જે માણસ વાતોમાં કપટ કરે અને વ્યવહારમાં લુચ્ચા હોય , એવા લોકોને ભયંકર અગ્નિ સમાન જાણવા જે દૂર બેઠાં બેઠાં પણ સજા કરે. ( દઝાડે / હેરાન કરે ) .