Archive for the ‘પદ્મ પુરાણ’ Tag

શાસ્ત્રવિધાન : ભોજન કરવાના નિયમ (૨)

मौनेन भोजयित्वा तु स्वर्गं प्राप्ता न संशयः
संजल्पन्भुंजते यस्तु तेनान्नमशुची भवेत् ९३

– પદ્મ પુરાણ , ઉત્તર ખંડ , અધ્યાય ૬૪

ભગવાન શંકર નારદજીને બોધ આપતાં કહે છે :

અર્થાત – મૌન થઈને ભોજન કરવાવાળો મનુષ્ય નિશ્ચિત સ્વર્ગલોક પ્રાપ્ત કરે છે. જે વાતો કરતાં ભોજન ગ્રહણ કરે છે તે એ વાર્તાલાપથી અન્ન અશુદ્ધ થાય છે અને તે કેવળ પાપનું ભોજન કરે છે , આથી મૌન અવશ્ય ધારણ કરવું જોઈએ

%d bloggers like this: