Archive for the ‘ભોજન કરવાની દિશા’ Tag

શાસ્ત્રવિધાન : ભોજન કરવાની દિશા

 

आयुष्यं प्राङ्मुखो भुङ्क्ते यशस्यं दक्षिणामुखः।
धन्यं पश्चान्मुखो भुङ्क्त ऋतं भुङ्क्त उदङ्मुखः।।

— મહાભારત , અનુશાસન પર્વ અધ્યાય ૧૬૧

    અર્થાત:

જે મનુષ્ય પૂર્વ દિશામાં મુખ રાખી ભોજન કરે છે એ દીર્ઘાયુ બને છે. જે દક્ષિણ દિશામાં મુખ રાખી ભોજન કરે છે એ યશસ્વી બને છે. જે પશ્ચિમ દિશામાં મુખ રાખી ભોજન કરે છે એ શ્રીમંત બને છે. જે ઉત્તર દિશામાં મુખ રાખી ભોજન કરે છે એ સત્યવાદી બને છે.