Archive for the ‘ભોજન ક્યાં લેવાય’ Tag

શાસ્ત્રવિધાન: ભોજન ક્યાં લેવાય

संप्रीतिभोज्यान्यन्नानि आपद्भोज्यानि वा पुनः ।

— મહાભારત , ઉદ્યોગ પર્વ , ૯૦  મો અધ્યાય

ઘર સિવાય કોઈ પણ જગ્યાએ  ભોજન બે કારણને લીધે કરી શકાય: પ્રેમ વશ થઇને અથવા આપત્તિ કાળમાં