Archive for the ‘મહાભારત’ Tag

શાસ્ત્રવિધાન – અતિવૃદ્ધની તુલના

श्रोतव्यं खलु वृद्धानमिति शास्त्रनिदर्शनम् ।
न त्वेव ह्यतिवृद्धानां पुनर्बालाहि ते मताः ।।

 

 

— મહાભારત , ઉદ્યોગ પર્વ , અધ્યાય ૬૮

કર્ણ પિતામહ ભીષ્મને સંબોધિત કરતાં કહે છે “શાસ્ત્રોમાં કેવળ વૃદ્ધોની ધ્યાન કહ્યું છે , અતિવૃદ્ધોની વાતો પર નહીં , કારણકે અતિવૃદ્ધ તો બાળક સમાન માનવામાં આવે છે”

%d bloggers like this: