Archive for the ‘લક્ષ્મી ક્યાં રહેતા નથી’ Tag

જાણવા જેવું – લક્ષ્મી ક્યાં રહેતા નથી

લક્ષ્મી ક્યાં રહેતા નથી  :

  • જે ઘરમાં ફૂલ પગ નીચે કચડાય છે ત્યાં લક્ષ્મીજી બિરાજતાં નથી. (ઈન્દ્રએ દુર્વાસાએ આપેલી ફૂલમાળા ફગાવી દીધી હતી)
  • જે ઘરમાં સાયંકાળે કજિયા થાય છે ત્યાં લક્ષ્મીજી બિરાજતાં નથી, કારણ કે સાયંકાળે લક્ષ્મી-નારાયણ ઘેર આવે છે.
  • જે ઘરનાં બારણાં આગળ આવેલા ભિખારીનું અપમાન થાય છે તે ઘેર લક્ષ્મીજી બિરાજતાં નથી.
  • સાયંકાળે જે સૌભાગ્યવતી સ્ત્રી માથું ઓળવા બેસે તે ઘરમાં પણ લક્ષ્મીજી બિરાજતાં નથી. કારણ કે સૌભાગ્યવતી સ્ત્રીના કેશમાં લક્ષ્મીજીનો વાસ છે.
  • જ્યાં નિર્દયી  અને નિષ્ઠુર પુરુષો વસે છે ત્યાં લક્ષ્મીજી બિરાજતાં નથી.
  • જ્યાં કામી પુરુષો વસે છે ત્યાં લક્ષ્મીજી બિરાજતાં નથી.

મહાલક્ષ્મીનું વાહન ગરુડ છે જ્યારે અલક્ષ્મીનું વાહન ઘુવડ છે.

%d bloggers like this: