Archive for the ‘“શું વાત છે”’ Tag

“શું વાત છે”

જિંદગી તો આમ ચાલ્યા જ કરે
પણ કૈંક અલગ થઇ જાય તો “શું વાત છે”….

નથી પુરવા રંગ અમારે ભાત ભાતના
પણ કોઈ મેઘધનુષ બનાવી જાય તો “શું વાત છે” …..

નથી કહેવું કોઈને કંઈ ,
પણ કહ્યા વગર કોઈ સમજી જાય તો “શું વાત છે” …..

અલગ અલગ ચેહરાઓની છે આ દુનિયા,
પણ કોઈ ઓચિંતું અજાણ્યું હસી જાય તો “શું વાત છે” ….

જિંદગી એ પ્રેમનું બીજું નામ છે,
પણ તમે જ પ્રેમ છો એમ કોઈ કહી જાય તો “શું વાત છે” …..

જીવે છે બધાં પોતાને માટે,
પણ કોઈ બીજાને માટે જીવી જાય તો “શું વાત છે” ….

આમ તો કંઈ લખતા નથી આવડતું ,
પણ આમ જ કંઈ આલેખાઈ જાય તો “શું વાત છે”