Archive for the ‘સજ્જનોમાં શ્રેષ્ઠ’ Tag

આજનો સુવિચાર – સજ્જનોમાં શ્રેષ્ઠ


न प्रहॄष्यति सन्माने नापमाने च कुप्यति।
न क्रुद्ध: परूषं ब्रूयात् स वै साधूत्तम: स्मॄत:॥

અર્થાત :
જે સન્માન કરવા હર્ષિત ના થાય અબે અપમાન કરવા પાર ક્રોધ ના કરે , ક્રોધિત હોય તો કઠોર વચન ના બોલે , એ જન સજ્જનોમાં શ્રેષ્ઠ છે .