Archive for the ‘સત્વ ગુણની વૃદ્ધિ’ Tag

જાણવા જેવું – સત્વ ગુણની વૃદ્ધિ

प्रहर्षः प्रीतिरानन्दः सुखं संशान्तचित्तता।
कथंचिदभिवर्तन्त इत्येते सात्विका गुणा।।

— મહાભારત , શાંતિ પર્વ, ૧૯૧ અધ્યાય

અર્થાત
: જયારે શરીર અથવા મનમાં  કોઈ પણ પ્રકારથી પ્રસન્નતાનો ભાવ પ્રગટ થાય , હર્ષ વધે , સુખ અને શાંતિનો અનુભવ થાય ત્યારે “સત્વ ગુણ”ની વૃદ્ધિ થઇ હોય તેમ જાણવું