Archive for the ‘OCT 25’ Tag

આજ્નો સુવિચાર – અધમ પુરુષ

બીજાની સુખ , સંપત્તિ, તથા સમૃદ્ધિને જોઇને જે પ્રસન્ન થાય છે તે ઉત્તમ પુરુષ છે ને જે ઈર્ષામાં જલે છે તે અધમ પુરુષ છે.